Zin: ik wil [het weten]


Gegeven antwoord: beknopte bijzin.

FOUT.
Je kan ik wil het weten niet laten corresponderen met een zin waarin een 'echte' bijzin (=ingeleid door een voegwoord en een persoonsvorm bevattend) voorkomt. ??Ik wil dat ik het weet is namelijk heel vreemd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.