Zin: we hebben geleerd [om netjes met mes en vork te eten]


Gegeven antwoord: beknopte zelfstandige bijzin

Goed.
(In een beknopte bijzin wordt het onderwerp niet uitgedrukt en is het gezegde een infinitief (zoals hierboven) of een deelwoord (zoals in: 'luid lachend schonk hij zich de 10e whisky in'). De beknopte bijzin is hier een zelfstandige bijzin, want hij functioneert als lijdend voorwerp. De belangrijkste functies van zelfstandige bijzinnen: onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.