Functie: hij kookte de aardappelen [tot moes]


Gegeven antwoord: bepaling van gesteldheid

GOED.
(De bepaling van gesteldheid is (vaak) een soort naamwoordelijk deel van het gezegde 'zonder werkwoord': de aardappelen (zijn) moes. Zie zin 6 voor een ander type).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.