Functie: hij heeft de deur [groen] geverfd


Gegeven antwoord: bepaling van gesteldheid.

GOED (groen zegt iets over de deur (zelfst. naamw.), en heeft dus 'iets bijvoeglijks', maar ook over het 'verven', en heeft dus ook 'iets bijwoordelijks'. Een bepaling van gesteldheid, dus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.