Woordsoort: dit is het land [waar] wij geboren zijn


Gegeven antwoord: betrekkelijk bijwoord

GOED (betrekkelijk, want 'waar' heeft een zogeheten antecedent: 'het land'.
Je zou er nog bij kunnen vermelden dat 'waar' hier een voegwoordelijk karakter heeft (want het verbindt 2 zinnen): betrekkelijk voegwoordelijk bijwoord.
Maar dat zou wat overdreven zijn, want betrekkelijke bijwoorden (en betrekkelijke voornaamwoorden) hebben altijd iets bijvoeglijks: ze verbinden altijd twee zinnen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.