Zin: ik heb de hoop [dat het nog goed komt]


Gegeven antwoord: betrekkelijke (bijvoeglijke) bijzin

FOUT.
We hebben hier te maken met een bijvoeglijke bijzin, want dat het nog goed komt is een bijvoeglijke bepaling (bij 'de hoop'). Maar de bijzin is niet betrekkelijk, want er is geen antecedent: 'de hoop' is niet het antecedent van dat het nog goed komt. Als dat wél zo zou zijn, dan zouden we 'de hoop DIE…' moeten hebben, want hoop is niet onzijdig.
(Dit houdt in dat het woordje 'dat' hier geen betrekkelijk vnw. is, maar een voegwoord).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.