Woordsoort: het bericht [dat] het zou gaan sneeuwen ...

Gegeven antwoord: betrekkelijk voornaamwoord

FOUT.
Een betrekkelijk voornaamwoord verwijst normaal terug naar een element van de zin. Maar dat verwijst hier niet terug naar bericht. Dat zie je als je dit laatste woord in het meervoud zet:
'De berichten dat het zou gaan sneeuwen'
(dat verandert niet in die).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.