Woordsoort: het bericht [dat] op de radio was leidde tot ...

Gegeven antwoord: betrekkelijk voornaamwoord.

GOED.
(het bericht dat op de radio was / de berichten die op de radio waren —> betrekkelijk vnw. met bericht(en) als antecedent).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.