Bewerken van bestaande pagina

Ga naar de pagina die je wilt bewerken (die moet je dus wél weten; je komt er altijd wel via een klik op één van de ontleed-items in het linkermenu + eventueel verder doorklikken; je kan ook de zoekknop rechtsboven gebruiken als je een zin via trefwoorden wilt bereiken). Klik op 'edit', links onderaan de pagina. Probeer de icoontjes uit die bovenaan de 'edit-pagina' staan. Je komt er dan snel achter wat mogelijk is.

Als je klaar bent: op 'save' onderaan de pagina klikken.

PS.: vergeet niet om zonodig de titel van de pagina te wijzigen (bovenaan de pagina).

Maak altijd eerst een copie van wat er al in de bestaande pagina staat. Bij vergissingen kun je dan altijd nog 'terug'.

Het principe van het bewerken van een nieuwe pagina komt uitgebreid ter sprake in:
voorbeeld van een oefening (type: vraag + keuzemogelijkheden).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.