Functie: de hoop [dat hij nog leeft] lijkt ijdel


Gegeven antwoord: bijvoeglijke bepaling.

GOED.
(dat hij nog leeft zegt iets van een zelfstandig naamwoord —> bijv. bepaling).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.