Functie: de soldaten, die [op het dak] lagen, vuurden ...


Gegeven antwoord: bijvoeglijke bepaling

FOUT.
In deze zin zegt 'op het dak' alleen indirect iets van een zelfstandig naamwoord. Direct wordt er iets van een werkwoord gezegd ('liggen') —> bijwoordelijke bepaling.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.