Functie: het woord ['nicht'] heeft meerdere betekenissen


Gegeven antwoord: bijvoeglijke bepaling

GOED ('nicht' zegt iets van een zelfstandig naamwoord).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.