Functie: hij heeft de deur [groen] geverfd


Gegeven antwoord: bijvoeglijke bepaling.

FOUT.
Hoewel groen iets zegt over de deur (zelfst. naamw.), en dus 'iets bijvoeglijks' heeft, is het geen bijvoeglijke bepaling 'puur', omdat het óók iets zegt over 'verven': het heeft dus ook iets bijwoordelijks.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.