Functie: de soldaten [op het dak] vuurden op de menigte


Gegeven antwoord: bijvoeglijke bepaling

GOED.
('op het dak' zegt iets van het zelfstandige naamwoord 'soldaten').

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.