Woordsoort: ze is knap; [bovendien], ze speelt uitstekend ..

Gegeven antwoord: bijwoord.

GOED.
(Een bijwoord aan het begin van een zin veroorzaakt in het Nederlands inversie. Dat dit hier niet het geval is komt door de komma. Je zou kunnen zeggen dat bovendien hier een bijwoord is in de elliptische constructie 'bovendien is het zo dat …' (met inversie!)).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.