Woordsoort: hij doet [niets]

Gegeven antwoord: bijwoord

FOUT.
Niets vervangt hier een ander woord (vooafgegaan door 'niet'): 'niet iets'. Het is dus een voornaamwoord.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.