Woordsoort: [daar] loopt hij

Gegeven anwoord: 'puur' bijwoord

FOUT.
Daar is een bijwoord. Maar het is geen 'puur' bijwoord, in de zin dat het óók iets voornaamwoordelijks heeft. Het vervangt namelijk iets anders: daar = plaats- of richtingaanduidend voorzetsel + zelfstandig naamwoord (hier: 'op die plaats' loopt hij).
Het is dus beter om hier te spreken van een voornaamwoordelijk bijwoord.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.