Functie: ik weet niet [waar hij heen gaat]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bepaling.

FOUT.

In de hierboven gegeven zin kan het gedeelte tussen haken niet door een bijwoord vervangen worden. Bij vervanging krijg je niet 'ik weet niet waarheen', maar: 'ik weet het niet'.

Het gedeelte tussen haken is dus geen bijwoordelijke bepaling, want het kan (met behoud van betekenis) niet door een bijwoord vervangen worden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.