Functie: de soldaten, die [op het dak] lagen, vuurden .....


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bepaling

GOED.
('op het dak' zegt hier iets van het werkwoord liggen).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.