Functie: hij wachtte [op zijn buurman]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bepaling

FOUT.
Als 'op zijn buurman' hier een bijwoordelijke bepaling zou zijn, dan zou het een bepaling van plaats moeten zijn (vanwege 'op'). Maar hij ligt niet op zijn buurman terwijl hij wacht (tenzij je de zin als zodanig interpreteert, hetgeen je in de categorie 'zonderlinge interpreteerders' zou plaatsen).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.