Functie: die collectant is [van de voetbalclub]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bepaling

FOUT.
Van de voetbalclub betekent zoiets als iemand van de voetbalclub, waardoor het omhaakte deel meer lijkt op een naamwoordelijk deel van het gezegde. Dat wordt bevestigd door het feit dat het woordje 'is' hier vervangen kan worden door vormen als 'lijkt', 'blijkt', etc., wat normaal het geval is in zinnen met een naamwoordelijk gezegde.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.