Functie: ik volg hem [waar hij heen gaat]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bepaling.

GOED.
(waar hij heengaat kan vervangen worden door een woord uit de categorie bijwoorden: ik volg hem daarheen).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.