Functie: ik vind hem sympathiek, [want hij helpt iedereen]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bepaling.

FOUT.
'Want' is geen onderschikkend voegwoord, maar een nevenschikkend voegwoord. Dat zie je aan het feit dat een zinsdeel ingeleid door 'want' de 'hoofdzinvolgorde' heeft.

Als 'want' een onderschikkend voegwoord zou zijn, dan zou het zinsdeel beginnend met dat voegwoord de 'bijzinvolgorde' moeten hebben. M.a.w., je zou dan moeten hebben:
*Ik vind hem sympathiek, want hij iedereen helpt
(cf. Ik weet dat hij iedereen helpt).

Maar dat is niet zo: 'want' is een nevenschikkend voegwoord. Bijgevolg is want hij helpt iedereen geen bijzin (omdat ik vind hem sympathiek dat ook niet is).

En omdat want hij helpt iedereen geen bijzin is, kan dat zinsdeel geen functie (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, etc.) hebben. (In de groep 'zinnen' hebben alleen bijzinnen een functie).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.