Functie: zij heeft de deur [groen] geverfd


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bepaling.

FOUT.
Hoewel groen iets zegt over het verven (werkwoord), en dus 'iets bijwoordelijks' heeft, is het geen bijwoordelijke bepaling 'puur', omdat het óók iets zegt over de deur (zelfstandig nw.): het heeft dus ook iets bijvoeglijks.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.