Functie: de soldaten [op het dak] vuurden op de menigte


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bepaling

FOUT
'op het dak' zegt (direct, zonder tussenkomst van een werkwoord) iets van een zelfstandig naamwoord. Het is dus een bijvoeglijke bepaling.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.