Zin: het is niet [wat jij denkt]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bijzin

FOUT.
Een bijwoordelijke bijzin heeft de grammaticale functie bijwoordelijke bepaling. Dat is hier niet het geval voor 'wat jij denkt'. Dit zinsdeel functioneert als naamwoordelijk deel van het gezegde ('het is niet dat') en is dus een zelfstandige bijzin.
(De belangrijkste functies van zelfstandige bijzinnen: onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.