Zin: ik weet niet [waar hij heen gaat]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bijzin.

FOUT.
Waar hij heengaat functioneert als lijdend voorwerp. Het is dus een zelfstandige bijzin. (De belangrijkste functies van zelfstandige bijzinnen: onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.