Zin: ik volg hem [waar hij ook heen gaat]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bijzin.

GOED (want waar hij ook heen gaat functioneert als bijwoordelijke bepaling (van plaats)).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.