Zin: hij was nog niet binnen [of hij begon al te zeuren]


Gegeven antwoord: bijzin

FOUT.
of hij begon al te zeuren heeft de hoofdzinvolgorde. Het is dus geen bijzin (want dan zou het moeten zijn: '*of hij al begon te zeuren', cf. 'omdat hij al begon te zeuren').

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.