Zin: ik herinner me niet meer [of hij direct al begon te ..]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bijzin

FOUT.
Het omhaakte gedeelte functioneert als lijdend voorwerp en is dus een zelfstandige bijzin. (De belangrijkste functies van zelfstandige bijzinnen: onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwer).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.