Zin: het is [alsof ik hem allang ken]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bijzin

GOED.
Je zou 'alsof ik hem allang ken' een bijwoordelijke bepaling kunnen noemen (-> bijwoordelijke bijzin), want de zin zou een antwoord kunnen zijn op 'HOE is het'?
Je zou ook kunnen beweren dat het omhaakte gedeelte als naamwoordelijk deel van het gezegde fungeert (-> zelfstandige bijzin), want is kan vervangen worden door een vorm als lijkt: 'het lijkt alsof ik hem allang ken'. (In dat geval zou is (en lijkt) een koppelwerkwoord(svorm) zijn.

Noot: de belangrijkste functies van zelfstandige bijzinnen: onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.