Zin: hij doet [alsof ik hem allang ken]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bijzin

GOED (het omhaakte gedeelte zegt iets van doen -> bijwoordelijke bepaling -> bijwoordelijke bijzin).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.