Zin: ik weet niet [wanneer hij vertrekt]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bijzin

FOUT.
Het bijzin-gedeelte functioneert als lijdend voorwerp ('ik weet dat niet'). Het is dus een zelfstandige bijzin.
(De belangrijkste functies van zelfstandige bijzinnen: onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.