Zin: wanneer wij hulp behoeven, [dan zoeken wij die bij ...]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bijzin

FOUT.
'Dan zoeken wij die bij …' heeft geen grammaticale functie: het is geen onderwerp, geen bepaling etc. —> geen functie.
Noot: het 'van tijd'-karakter van het zinsdeel in kwestie heeft alleen betrekking op 'dan': bijwoord van tijd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.