Zin: ik ben beter, [dus ga ik maar weer aan het werk]


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bijzin.

FOUT.
Dat 'dus ga ik maar weer aan het werk' geen bijzin is zie je aan het feit dat de persoonsvorm niet aan het eind staat, cf.:
ik ben beter, zodat ik weer aan het werk ga
('zodat …': bijw. bijzin van gevolg).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.