Zin: [mocht hij vertrekken] of moest hij blijven?


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bijzin.

FOUT.
Het omhaakte gedeelte heeft geen grammaticale functie, i.e. het is geen onderwerp, gezegde, bijw. bepaling etc. Het is dus geen bijzin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.