Zin: [mocht hij vertrekken], dan moet je het zélf doen.


Gegeven antwoord: bijwoordelijke bijzin.

GOED (bijzin, want het omhaakte gedeelte heeft een grammaticale functie: bijwoordelijke bepaling).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.