Voorbeeld van feedback

Bij het geven van feedback op een door de student gegeven antwoord is het handig om de bij het antwoord behorende zin-ter-ontleding in de titel van de feedback-pagina op te nemen.

Stel de vraag was:
Wat is de functie van het onderstreepte gedeelte in:
Ik weet niet waar hij heen gaat (lijdend voorw. / bijw. bepaling).

De pagina die zich opent als de student op 'lijdend voorw.' drukt zou dan als titel kunnen hebben ('Title of the page'):

Functie: ik weet niet [waar hij heen gaat]

Daaronder zou dan de feedback moeten komen.

Ga voor een illustratie naar Grammaticale functies en klik daar bij de eerste zin op 'lijdend voorw.'.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.