Zin: ik wil [het weten]


Gegeven antwoord: geen bijzin.

GOED (het omhaakte gedeelte is geen beknopte bijzin omdat het niet correspondeert met ??ik wil dat ik het weet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.