Functie: ik vind hem sympathiek, [want hij helpt iedereen]


Gegeven antwoord: geen functie.

GOED.
(want hij helpt iedereen wordt ingeleid door een nevenschikkend voegwoord, wat de hoofdzin-volgorde verklaart; hoofdzinnen hebben geen functie).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.