Functie: ik vind hem sympathiek, [omdat hij iedereen helpt]


Gegeven antwoord: geen functie.

FOUT.
omdat hij iedereen helpt heeft de bijzinvolgorde: eerst lijdend voorwerp, dan werkwoord, cf. Ik weet dat hij iedereen helpt).

Welnu, een bijzin heeft altijd een functie.

Hier fungeert het gedeelte tussen haakjes als bijwoordelijke bepaling, omdat het door een bijwoord kan worden vervangen:
'Ik vind hem daarom sympathiek'.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.