Zin: hij was nog niet binnen [of hij begon al te zeuren]


Gegeven antwoord: hoofdzin

GOED (want het omhaakte gedeelte heeft de hoofdzinvolgorde).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.