Zin: wanneer wij hulp behoeven, [dan zoeken wij die bij ...]


Gegeven antwoord: rompzin (= de hele zin zonder de bijzinnen)

GOED.
('Dan zoeken wij die bij ..' heeft geen grammaticale functie. Het is geen onderwerp, geen bepaling etc. —> geen functie.
Noot: de traditionele grammatica noemt 'dan zoeken we die bij …' de hoofdzin. In de moderne taalkunde wordt de hoofdzin altijd gelijkgesteld met de HELE ZIN (= 'van hoofdletter tot punt'). De rompzin is dan het gedeelte van de hele zin minus de bijzin(nen)).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.