Zin: we hebben geleerd [om netjes met mes en vork te eten]


Gegeven antwoord: rompzin (= de hele zin zonder de bijzinnen)

FOUT.
Het kan hier niet om een rompzin gaan (=hele zin minus de bijzin(nen), want om netjes met mes en vork te eten heeft een functie: lijdend voorwerp —> bijzin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.