Zin: ik ben beter, [dus ga ik maar weer aan het werk]


Gegeven antwoord: hoofdzin.

GOED.
(Dat dus ga ik maar weer aan het werk geen bijzin is zie je aan het feit dat de persoonsvorm niet aan het eind staat).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.