Zin: [mocht hij vertrekken] of moest hij blijven?


Gegeven antwoord: hoofdzin.

GOED (want het omhaakte gedeelte heeft geen grammaticale functie).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.