Zin: [mocht hij vertrekken], dan moet je het zélf doen.


Gegeven antwoord: rompzin (= de hele zin zonder de bijzinnen).

FOUT.
In deze zin fungeert mocht hij vertrekken als bijwoordelijke bepaling (van voorwaarde). Het is dus een bijzin (omdat het een grammaticale functie heeft).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.