Functies: mijn buurman heeft [de benen] genomen


Gegeven antwoord: lijdend voorwerp

FOUT.
Als de benen hier lijdend voorwerp zijn (i.e. als het een aparte woordgroep zou zijn), dan zou je het moeten kunnen pronominaliseren. Maar dat kan niet: hij heeft 'ze' genomen is (hier) raar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.