Functie: ik weet niet [waar hij heen gaat]


Gegeven antwoord: lijdend voorwerp.

GOED.
(waar hij heengaat kan vervangen worden door een woord uit de categorie 'voornaamwoorden': ik weet het niet).


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.