Functie: de hoop [dat hij nog leeft] lijkt ijdel


Gegeven antwoord: lijdend voorwerp

FOUT.
Het gedeelte tussen haken kan niet vervangen worden door een woord uit de categorie 'voornaamwoorden' (het, dat, etc.), wat mogelijk zou moeten zijn als we met een lijdend voorwerp te maken zouden hebben.

Het goede antwoord is 'bijvoeglijke bepaling', want het gedeelte tussen haken 'zegt iets' van een zelfstandig naamwoord ('de hoop').

Noot:
We zouden wél te maken hebben met een lijdend voorwerp in:
Ik hoop [dat hij nog leeft] (—> ik hoop het).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.